Darina Fitalová a Dušan Rybár
konatelia

Práčovňa 2D, s.r.o.,
FTVŠ-UK,
Nábr.Arm.gen.Ľ.Svobodu číslo 9
814 69, Bratislava
tel.č..0903 786 837
e-mail: pracovna2d@zoznam.sk
web: www.Pracovna2D.sk

Na Vás a spoločnú spoluprácu sa teší pracovný team Práčovňe 2D.